Xavi Castillo presentaHamlet? Això ho pague jo!!![Del 13 d'octubre al 26 de novembre de 2010]

Xavi Castillo presenta
Hamlet? Això ho pague jo!!!
[Del 13 d’octubre al
26 de novembre de 2010]

Un espectacle de Xavi Castillo.

Pot de Plom Teatre
.