Equip

Direcció Artística:  Pilar Almeria, Joan Peris

Coordinació i comunicació: María Boronat

Xarxes socials: Vanessa Martínez

Administració i grups: Marta Banyuls

Cap Tècnic:  Toni Sancho

Cap de sala: Òscar Díaz

Taquilla: María Garrigues

Escriu un comentari