Equip

Direcció Artística:  Pilar Almeria, Joan Peris

Comunicació i gestió de públics: David Silvestre

Disseny gràfic i publicitat: Irene Quintanilla

Administració i campanya escolar: Marina Simó

Cap Tècnic:  Jordi Carcelén

Cap de sala: Òscar Díaz

Regidoria: Lidia García

Taquilla: María Garrigues

Leave a Reply