En Conserva[del 10 al 13 de maigde 2012]

En Conserva
[del 10 al 13 de maig
de 2012]

de Carles Chiner direcció Carles Chiner i Manolo Maestro Amb Iolanda Muñoz, Marta Chiner i Verònica Andrés La companyia Albuit posa en escena l’espectacle ‘En conserva’,…

Read Article →